سایت دو زبانه‌ فارسی-آلمانی
سایت دو زبانه فارسی-آلمانی
Sunday
پسرک، شده بود تُنگِ شیشه‌ای! دست کرد توویِ تنگ، ماهیِ قرمز را گرفت، مُشت کرد آورد بیرون. هَوار کشیدم سرش: رهاش کن بچه! رهاش نکرد.

برچسبها: ,

ادامه بده!
شعری از شقایق زعفری
قسمت کردن جز بزرگی از ما بود
فراموش شدن و بازیهای کودکانه که برای هیچی همه چی پخش می شد و خاطرات خندیدند.

برچسبها: ,

شعری از شاعر فلسطینی محمود درویش
برگردان: فرشته وزیری نسب
ما هم زندگی را دوست میداریم
آنجا که بتوانیم

برچسبها: ,

Tuesday
گودرز مهربان
بیست وهشتمین جشنواره فیلم فجر با مشکلات و اتفاقاتی خاص آغاز بکار کرد . این دوره جشنواره از همان ساعات اولیه خبر ساز شد ،

برچسبها: , ,

Friday
دبيرستان زرد
داستانی از اميد باقري
در ساندویچیِ ترمینال ایستاده ‌بودی و زل زده ‌بودی به تلویزیون بالای در.

برچسبها: ,

شعری از مجید نفیسی
تنها زندگی می کنی؟
ـ نه !
با خدا زندگی می کنم

برچسبها: ,

مرگ نقد
رباب محب
اخیرأ مقاله ای با عنوان "مرگ نقد" نوشته یِ رونان مک دونالدِ ادیب انگلیسی خواندم که تا چند روزی مرا به تفّکر وادشت.

برچسبها: ,

Saturday
گل های ماگنولیا
منیرو روانی پور
آن پنجره باز بود، آن پنجره ی لعنتی و تیرماه بود و بوی غریبی در اتاق می پیچید و آن نقاشی های کودکانه که آدم را کفری می کرد که حرص آدم را درمی آورد...

برچسبها: ,

Friday
دنیـای سادیستی
ویلم فردریک هرمانس *
ترجمه: محمد ربوبی
اگر واقعاّ مقرر شود خواندن برخی کتاب ها ممنوع است، دراین صورت آثار مارکی دو ساد درردیف اول قرار دارند و جای آنها پشت نرده های آهنی است

برچسبها: ,

Thursday
ایرج زهری
عاصمی، به استقلال، بدون وابستگی به گروه‌های سیاسی، از چپ و راست، در معرفی و ارتقاء فرهنگ و هنر ایران می‌کوشید.

برچسبها: , ,

نگاهی به جنگ و ارائه‌ی دیدگاهی نسبت به جنگ که با روایت رسمی‌ی دولتی به هیچ وجه همخوانی و نزدیکی ندارد

برچسبها: ,

Sunday
چند شعر از سعید موغانلی
ترجمه آهو حسّانی
از شعرهای زندان
(نامت آزادی ست)

برچسبها: ,

Thursday
جِنِرال دو روز و دو شب خنديد
رضا ابراهیمی – نویسنده ی افغان
آگوست، فرودگاه آتن
پنج ماه بعد از آخرين خبرت مرده بودي. نمي دانم چند روز بعد از تو بود كه مرا هم از آب گرفتند،

برچسبها: ,